Skip to content

Anne Geene

Kunstwerken van Anne

Geene1
Geene2

Over Anne Geene

Zij onderzoekt fotoarchieven over met name planten en dieren. Ze bestudeert en documenteert haar materiaal op zoek naar patronen en verschijnselen. Dat wat de camera objectief heeft geregistreerd staat aan de basis van haar onderzoek. Anne Geene is op zoek is naar visuele overeenkomsten en patronen, hierop baseert zij haar conclusies. Zij legt als beeldend kunstenaar verborgen schoonheden van planten en dieren vast. Haar werk bevindt zich in de collecties van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Museum Van Bommel Van Dam in Venlo, de ING Art Collection en het Ministerie van OC&W.

Meer informatie