Skip to content

Meeste gestelde vragen

Wie bepalen de voor de eretitel genomineerde kunstenaars?

Een panel dat bestaat uit circa 90 kunstkenners draagt voor 1 juli hun meest gewaardeerde kunstenaars voor voor nominatie. Elk panellid kan maximaal twintig kunstenaars voordragen. De 90 kunstenaars met de meeste voordrachten zijn genomineerd.

Kan ik ook stemmen op een kunstenaar die niet is genomineerd?

Ja, dat kan vanaf 1 juli gedurende bijna de hele eerste publieksronde van de verkiezing. De 25 niet genomineerde kunstenaars die de meeste (publieks)stemmen krijgen, worden voorgelegd aan het panel kunstkenners. De tien niet genomineerde kunstenaars die van het panel de meeste stemmen krijgen, worden toegevoegd aan de 90 genomineerde kunstenaars en maken deel uit van de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars van dat jaar. De 5 kunstenaars met de meeste stemmen zijn samen met de 20 genomineerde kunstenaars die de meeste stemmen krijgen, de halve finalisten. De andere 5 sluiten de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars.

Kan een vorig jaar genomineerde kunstenaar ook dit jaar genomineerd zijn?

Ja, op voorwaarde dat de kunstkenners die deel uitmaken van het panel deze kunstenaar voldoende malen hebben voorgedragen voor nominatie.

Hoe kan ik als kunstenaar genomineerd worden?

De eerste 90 genomineerden worden bepaald door een panel van circa 90 kunstkenners. Wanneer u werk maakt dat zij waarderen, zullen zij u voordragen voor nominatie. In de eerste publieksronde van de verkiezing kan iedereen op zijn of haar meest gewaardeerde kunstenaar stemmen. De kunstenaars met de meeste stemmen, worden aan het panel voorgelegd, die vervolgens 5 van deze kunstenaars toevoegen aan de halve finalisten.

Kan ik lid worden van het panel kunstkenners?

Ja, dat kan, als u een professionele relatie heeft met kunst en geen kunstenaar bent. Het panel kunstkenners bestaat uit circa 90 museumdirecteuren, kunstrecensenten, kunstverzamelaars, conservators, docenten aan kunstacademies en andere kunstkenners. Wanneer u een onafhankelijke kunstkenner bent en gedurende de verkiezing drie maal uw mening schriftelijk kenbaar wilt maken, kunt u zich, onder vermelding van uw beroep en betrokkenheid bij beeldende kunst, aanmelden als panellid. U krijgt altijd een reactie: mail uw aanmelding naar info@kunstenaarvanhetjaar.nl.

Kan ik in de derde ronde weer stemmen, als ik dat in de tweede ronde ook al gedaan heb?

In de derde stemronde kunnen alleen de leden van het panel kunstkenners stemmen. Als u in de tweede ronde gestemd heeft, kunt u dat in de vierde ronde wel weer doen. Maar in elke ronde kan maar 1 keer gestemd worden. In de vierde stemronde kan overigens alleen op de finalisten gestemd worden.

Mogen ook buitenlanders een stem uitbrengen?

Ja, iedereen mag stemmen. Het is prima als de bekendheid van Nederlandse kunst en Nederlandse kunstenaars tot (ver) over onze grenzen reikt. Opmerking: er mag alleen op Nederlandse kunstenaars gestemd worden.

Wat zijn de prijzen die de kunstenaars krijgen?

De Kunstenaar van het Jaar, de Briljanten Kunstenaar van het Jaar en het Talent van het Jaar zijn eretitels.

Welke criteria gelden bij de bepaling welke kunstenaars goed zijn en welke niet?

Over de creatieve en artistieke waarde van kunst kan veel gezegd worden, behalve dat deze met concrete normen te meten is. Er zijn geen absolute normen denkbaar voor de waardering van kunst, noch de marktwaarde, noch de artistieke. Maar al is de kwaliteit van kunst dan niet te kwantificeren, de weerklank en waardering ervan is dat wel. En dat beoogt de verkiezing! Iedereen kan zijn of haar mening geven over de genomineerde kunstenaars en (tot 1 september) ook een niet genomineerde kunstenaar voordragen, die daardoor in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars en zelfs in de halve finale kan komen.