Skip to content

Protocol

Inleiding
In 2002 vond voor de eerste maal de verkiezing Kunstenaar van het jaar plaats. Sindsdien heeft de verkiezing elk jaar plaatsgevonden. Met de jaren wordt de verkiezing steeds meer gezien als een tijdsbeeld en is de verkiezing een referentie geworden. Dit dankzij de doordachte verkiezingsprocedure en de stipte naleving ervan en de betrokkenheid van zowel een veelkoppig panel als de vele duizenden stemmen die door het publiek worden uitgebracht.

1.  Algemeen
1.1. De verkiezing Kunstenaar van het jaar, hierna genoemd ‘de verkiezing’ wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Kunstweek, hierna genoemd ‘de Kunstweek’.
1.2. De verkiezing bestaat uit drie verschillende verkiezingen: de verkiezing Kunstenaar van het jaar, de verkiezing Talent van het jaar en de verkiezing Briljanten Kunstenaar van het jaar.
1.3.  Aan de verkiezing wordt bijgedragen door een panel, dat bestaat uit een kleine honderd kunstkenners met diverse achtergronden, waaronder, conservators, kunstverzamelaars, museumdirecteuren, docenten aan kunstacademies en kunstrecensenten, hierna genoemd ‘het panel’.
1.4. De verkiezing vond voor het eerst in 2002 plaats en sindsdien jaarlijks.

2. Doelstellingen
2.1. De verkiezing beoogt een bijdrage te leveren aan vergroting van het draagvlak voor kunst in het algemeen en vergroting van de bekendheid van beeldende kunst en Nederlandse beeldend kunstenaars in het bijzonder. Tevens wil de verkiezing een tijdsbeeld verschaffen van de mate waarin Nederlandse beeldend kunstenaars worden gewaardeerd.
2.2. De doelstellingen worden onder meer bereikt door de grootschaligheid van de verkiezing, waarbij gedurende circa zes maanden in vier verkiezingsrondes afwisselend de panelleden en het publiek hun meest gewaardeerde kunstenaars opgeven.

3. Opzet van de verkiezing
3.1. De verkiezing vindt plaats in vier ronden.
3.2.1. De eerste ronde duurt van 1 mei tot en met 23 juni en is de nominatieronde. In deze ronde dragen de leden van het panel ieder maximaal twintig door hem of haar meest gewaardeerde kunstenaars voor nominatie voor.
3.2.2. De negentig kunstenaars die de meeste voordrachten krijgen, zijn daarmee genomineerd voor de titel Kunstenaar van het jaar.
3.2.3. De genomineerde kunstenaars worden op 1 juli bekend gemaakt.
3.2.4. Mocht een kunstenaar onverhoopt overlijden in het jaar van de verkiezing dan blijft de nominatie in dat jaar geldig. En daarmee dus ook de stemmen die de betreffende kunstenaar in dat jaar krijgt.
3.3.1. De tweede ronde duurt van 1 juli t/m 15 september.
3.3.2. In deze ronde kan iedereen eenmaal stemmen op maximaal twee genomineerde kunstenaars en tot 1 september ook twee kunstenaars naar eigen keuze opgeven.
3.3.3. Deze ronde leidt tot bepaling van de vijfentwintig kunstenaars die tot de halve finale zijn doorgedrongen.
3.3.4. Twintig van de vijfentwintig finalisten zijn twintig genomineerde kunstenaars die de meeste stemmen hebben gekregen.
3.3.5. Vijfentwintig van de door het publiek opgegeven, niet genomineerde kunstenaars, die de meeste stemmen hebben gekregen, worden op 1 september voorgelegd aan het panel.
3.3.6. De tien van deze vijfentwintig kunstenaars die van het panel in de periode 1 t/m 10 september de meeste stemmen krijgen, worden toegevoegd aan de negentig na de nominatieronde genomineerde kunstenaars. De vijf kunstenaars met de meeste stemmen aan de halve finalisten. De andere vijf in volgorde van het aantal stemmen als de nummers zesennegentig tot en met honderd.
3.3.7. De halve finalisten worden op 16 september in alfabetische volgorde aan het panel bekend gemaakt
3.4.1. De derde ronde duurt van 16 september t/m 26 september.
3.4.2. In deze ronde stemt het panel op de halve finalisten.
3.4.3. Elk panellid kan op maximaal acht kunstenaars van de vijfentwintig halve finalisten stemmen.
3.4.4. Op basis van het aantal stemmen dat elke halve finalist krijgt, leidt deze ronde tot de bepaling van de acht finalisten.
3.4.5.De finalisten worden op 1 oktober bekend gemaakt.
3.5.1. De vierde ronde vindt plaats van 1 tot en met 30 oktober.
3.5.2. Deze ronde is een stemronde waarbij iedereen kan stemmen op een van de acht finalisten.
3.5.3. Het aantal stemmen dat elke finalist krijgt, is bepalend voor de positie waarin deze kunstenaar eindigt.
3.5.4.De kunstenaar die de meeste stemmen krijgt, is daarmee Kunstenaar van het jaar.
3.5.5. Ingeval de kunstenaar die de meeste stemmen krijgt al eerder Kunstenaar van het jaar was, gaat de titel naar de kunstenaar die als tweede eindigt en eindigt de kunstenaar die de meeste stemmen krijgt, als tweede.
3.6.1. Na afsluiting van de laatste stemronde is een lijst met honderd kunstenaars, de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars, bekend.

4. Galerie van Onsterfelijken
4.1. Tot 2023 is de verkiezing voor een plaats in de Galerie der Onsterfelijken onderdeel van de verkiezing Kunstenaar van het jaar.
4.2. Voor de Galerie der Onsterfelijken komen Nederlandse beeldend kunstenaars in aanmerking, die voor de eerste dag van de verkiezing (1 mei) overleden zijn.
4.3. Ook bij de Galerie der Onsterfelijken is sprake van een gecombineerde lijst met schilders, beeldhouwers en beeldend kunstenaars met andere disciplines.
4.4. De stemronde voor de Galerie der Onsterfelijken komt overeen met de eerste stemronde van de verkiezing Kunstenaar van het jaar.
4.5. Voor bepaling van de Galerie der Onsterfelijken geldt dezelfde verwerking als bij de verkiezing Kunstenaar van het jaar.
4.6. De Galerie der Onsterfelijken wordt circa twee weken na afsluiting van de tweede verkiezingsronde (op of omstreeks 16 oktober) bekend gemaakt.

5. Briljanten kunstenaar van het jaar
5.1. Winnaar van de verkiezing wordt de kunstenaar die in het jaar van de verkiezing 65 jaar of ouder is en het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars van dat jaar.
5.2. Als dezelfde kunstenaar gekozen wordt als Kunstenaar van het jaar èn als Briljanten kunstenaar van het jaar, dan wordt die kunstenaar alleen Kunstenaar van het jaar en krijgt de kunstenaar die als Briljanten kunstenaar van het jaar op de tweede plaats is geëindigd, die eretitel.
5.3 Als een kunstenaar die in enig jaar Briljanten kunstenaar was, opnieuw gekozen wordt tot Briljanten kunstenaar, dan wordt de kunstenaar die als tweede voor de betreffende titel eindigt, gekozen en wordt de kunstenaar die voor de tweede maal de titel won, tweede. Als de kunstenaar die als tweede eindigt ook al eens de titel kreeg, dan krijgt de kunstenaar die op de derde plek eindigt de titel.

6. Talent van het jaar
6.1. Winnaar van de verkiezing Talent van het jaar wordt de kunstenaar die in het jaar van de verkiezing jonger is dan 35 jaar en het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars van dat jaar.
6.2. Als dezelfde kunstenaar gekozen wordt als Kunstenaar van het jaar èn als Talent van het jaar, dan wordt die kunstenaar alleen Kunstenaar van het jaar en krijgt de kunstenaar die als Talent van het jaar op de tweede plaats is geëindigd, die eretitel Talent van het jaar.
6.3 Als een kunstenaar die in enig jaar Talent van het jaar was, opnieuw gekozen wordt tot Talent van het jaar, dan wordt de kunstenaar die als tweede voor de betreffende titel eindigt, gekozen en wordt de kunstenaar die voor de tweede maal de titel won, tweede. Als de kunstenaar die als tweede eindigt ook al eens de titel kreeg, dan krijgt de kunstenaar die op de derde plek eindigt de titel.

7. Stemmen
7.1 Het publiek kan stemmen met een digitaal stemformulier.
7.2. In de tweede en vierde ronde kan online op de website www.Kunstenaarvanhetjaar.nl worden gestemd.
7.3. Het stemformulier in de tweede ronde vermeldt de negentig genomineerde kunstenaars op alfabet en biedt gelegenheid om op maximaal twee genomineerde kunstenaars te stemmen en op twee zelf bepaalde, niet genomineerde kunstenaars. 
7.4. Het stemformulier in de vierde ronde vermeldt de acht kunstenaars die de finale hebben bereikt en biedt gelegenheid om op twee finalisten te stemmen die men de titel Kunstenaar van het jaar het meest waardig vindt.

8. Panel
8.1. De namen van de panelleden die bekend willen zijn, staan op de website www.Kunstenaarvanhetjaar.nl.

9. Tot slot
9.1. Dit protocol ts aangepast op 31 januari 2023 en vervangt alle eerdere versies.
9.2. Vragen, opmerkingen en aanmerkingen met betrekking tot de verkiezing kunnen gestuurd worden naar info@kunstenaarvanhetjaar.nl.

Overzicht
1e ronde door het  panel van 1 mei tot en met 23 juni: 90 genomineerde kunstenaars
2e ronde door het publiek van 1 juli tot 1 september met wild cards
2e ronde door het publiek tot 16 september zonder wild cards: 25 halve finalisten en lijst 26 tot en met 100
3e ronde door het panel van 1 tot en met 10 september: 96 tot en met 100 uit de wild cards plus 5 finalisten uit de wild cards
3e ronde door het panel van 16 tot en met 26 september: 8 finalisten
4e ronde door het publiek in de hele maand oktober: Kunstenaar van het jaar, Briljanten Kunstenaar van het jaar, Talent van het jaar